Mer information

Här kan du hitta information om Plan och Bygg Lagen (PBL) från Boverket

Här kan du hitta kontrollansvariga i Sverige.